Progress reports sent home/ Informes de Progreso seran enviados a casa